Unsere Hunde

Dakota
Dakota
Jill
Jill
Zuri
Zuri
Angel
Angel
Chenoa
Chenoa

Name: Dakota
Charity of Life

 

 

 

 

Rufname: Dakota

Hündin

*28.12.2019

 

Name: Charity Jill Katchinas Keeper of Hope

 

 

 

Rufname:

Jill

Hündin

*13.06.2010

Leistungsstand Agility: A3

Name: Zuri vom Münzenberger Sheltiecamp

 

 

 

Rufname:

Zuri

Hündin

*08.03.2013

Leistungsstand Agility: A3

Name: Angel Charity of Life

 

 

 

 

Rufname:

Angel

Hündin

*20.11.2015

Ausstellungen

SG SG3

V   V3

 

Name: Chenoa

Charity of Life

 

 

 

 

Rufname: Chenoa

Hündin

*28.12.2017

Leistungsstand

Agility:A2